Chức năng quản trị website

Hệ quản trị nội dung, cũng được gọi là hệ thống quản lý nội dung hay CMS (từ Content Management System của tiếng Anh) dùng để tổ chức và tạo môi trường cộng tác thuận lợi nhằm mục đích xây dựng một hệ thống tài liệu và các loại nội dung khác một cách thống nhất

Đây là một chức năng cho phép người chủ website có thể điều chỉnh, đăng tin, cập nhật và thay đổi .... Quản trị tin tức cũng như đề xuất thay đổi giao diện chỉnh sửa website hợp xu thế, hợp thị trường...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét